Verdwaald

Verdwaald

Hij staat gebogen over zijn telefoon naast zijn fiets, op het fietspad door het bos. Fronsend, bijna stampvoetend boos en gestrest. Ik schat hem een jaar of 16. Als hij mij in het vizier krijgt stapt hij stoer, met een niets-aan-de-hand houding weer op. Ik kijk hem in...
Verontwaardigd

Verontwaardigd

Wie zijn werkelijke waarde kent en van daaruit leeft, kan nooit persoonlijk ver-ont-waardigd zijn door iets wat een ander doet. En nee, dit houdt niet in dat je passief van alles over je heen laat komen, maar dat je vanuit je werkelijke waarde (liefde) opstaat en...
Persoonlijke groei

Persoonlijke groei

Een vrij lange tijd heb ik mij begeven in de wondere wereld van persoonlijke groei en -ontwikkeling. Het was een interessante periode met mooie ervaringen. Alleen…er kwam nooit een eind aan die beoogde groei. Je zou er de rest van je leven mee bezig zijn. Want...
Zijn ware aard

Zijn ware aard

‘Nu komt zijn ware aard boven’, zeggen we als iemand die over het algemeen vriendelijk en behulpzaam is, ineens boosaardig of egoïstisch gedrag vertoont. Dat vind ik een interessante omkering. We gaan er met deze uitspraak vanuit dat onze medemens pas laat...
Ander verhaal

Ander verhaal

‘Mijn hele leven denk ik dat ik iets ben, en vandaag ontdek ik een heel ander verhaal’ zegt de vrouw die een nieuwe, populaire DNA test heeft gedaan die je laat zien waar je familie vandaan komt. Ze is er diep van onder de indruk....