Last van Onenigheid?

Last van Onenigheid?

Ik hoorde iemand praten over een conflict en het woord dat gebruikt werd was ‘onenigheid’. Wat een interessant woord eigenlijk, vooral zoals ik ‘m op dat moment toevallig hoorde: on-EEN-igheid. Iets wat kan ontstaan als we in de veronderstelling...
De vormen die het denken aanneemt

De vormen die het denken aanneemt

We zeggen wel eens over iets dat het ‘grootse vormen aanneemt’. Het eerste resultaat dat ik krijg als ik op deze zinsnede zoek komt uit een krantenartikel en luidt: ‘Populariteit handbalsters neemt grootse vormen aan’. Dat vorm aannemen is iets...
Het leven als natuur documentaire

Het leven als natuur documentaire

Vorige week keek ik een serie natuurdocumentaires over eilanden. Ik heb eindeloos gelachen om het beeld van een neusaap met een enorme gok en verder genoten van de beelden en ook: de voice over. Een prettige stem die heel veel dingen wist over de omstandigheden waar...
Somebody said…

Somebody said…

Ik luisterde naar een opname van iemand die Engelstalig sprak. De man zei:”somebody said…” en op een later moment:”nobody knows….” En ineens hoorde ik die woorden somebody en nobody heel anders dan anders. Ik hoorde ‘some...
Hebben we regels nodig?

Hebben we regels nodig?

Regelmatig praten we met gesprekspartners over regels. Omdat het zo waar lijkt dat we regels nodig hebben. Intern om ons lijf en leven op orde (in het gareel?) te houden en wellicht te sturen in de ‘juiste’ richting. En zéker extern, om een samenleving of...