Niet almachtig, niet onmachtig

Niet almachtig, niet onmachtig

Het idee dat je met de juiste focus en de goede mindset gouden bergen kan bereiken, beklimmen of ‘overwinnen’ vinden we heel aantrekkelijk. Het geeft ons het machtige gevoel van maakbaarheid en controle. We voelen ons de heersers over dit Universum. Of in...
Sneller dan de stem in je hoofd

Sneller dan de stem in je hoofd

Heb je ooit de theorie gehoord dat mensen die zichzelf een soort van voorlezen tijdens het lezen, veel langzamer registreren wat er staat dan zij die dat interne praten achterwege laten? Dat pratende stemmetje in ons hoofd is kennelijk niet zo snel. Geschreven tekst...
Mind die zichZelf ziet

Mind die zichZelf ziet

De afgelopen jaren zei ik op verschillende momenten tegen diverse gesprekspartners iets in de trant van: “een inzicht dat ‘dieper’ gaat dan het herkennen en wegvallen van een persoonlijk/ psychologisch spel, is Mind die zichZelf herkent als Alles wat...
Zijn gedachten (over zelfdoding)

Zijn gedachten (over zelfdoding)

Hij vertelde me dat zijn vrouw suïcide pleegde. En dat hij nu een half jaar alleen rondreist als een soort reset van zijn leven. Hij sprak over wat er zoal door zijn hoofd gaat tijdens de lange ritten die hij als tijdelijke nomade maakt. Ik hoorde dat hij spijt heeft...
Stop, shift en trap verder

Stop, shift en trap verder

Mijn fietsenmaker had er vorig jaar een hele klus aan om mijn fiets weer aan het schakelen te krijgen. Door onduidelijke oorzaak was het versnellingssysteem helemaal verroest en compleet vastgelopen. En omdat het een heel oud model fiets betreft, waren er geen...