Drie vragen

Drie vragen

Voordat we aan de gang gaan met het probleem dat je ervaart en die steeds opduikende, lastige gevoelens; voordat je vraagt hoe je nu verder moet, heb ik drie vragen voor je. Drie vragen waarop het antwoord misschien niet direct duidelijk is. Drie vragen waar je...
Leven op een ‘need to know basis’

Leven op een ‘need to know basis’

Disclaimer: dit stukje bevat geen instructie! Geen opdracht om op een bepaalde manier te gaan leven (daar is geen opdracht voor en degene die de opdracht zou moeten uitvoeren, is een fantasiefiguur). Wat het wel is: een beschrijving van hoe leven in wezen al werkt. Ik...
Generalisaties: waar en niet

Generalisaties: waar en niet

Toevallig zaten we met een overmacht van zes Nederlanders tegenover twee Zweden in een Zweedse sauna. Wat voor één van de Zweedse heren aanleiding was om te vragen wat wij Nederlanders nou eigenlijk vinden van Zweedse mensen. (Voor saunakenners: ja, dit gesprek vond...
Ik zoek een oriëntatiepunt

Ik zoek een oriëntatiepunt

Laatst dacht ik verdwaald te zijn, samen met een trainee, in het Soester bos vlakbij ons kantoor. Ik opende mijn Google Maps app en we liepen een tiental stappen in de richting waarvan we vermoedden dat het de juiste was. Ineens stonden we op een punt dat we beiden...
Gedachten zonder gewicht

Gedachten zonder gewicht

Het is zo fijn om vragen te krijgen van gesprekspartners. Dat nodigt ons steeds uit om opnieuw te kijken en de dingen fris te verwoorden. Laatst werd mij de stelling van Syd ‘Thought is neutral’ voorgelegd. In eerste instantie constateren we dan: nou, zo...