Een ander helpen

Een ander helpen

Als ik jou zou willen ‘helpen’, zal ik vooral moeten zien wie ik Zelf ben. Achter het verhaaltje over Angela; vóór de vorm. Je zou het de Eenheid van alles of de Waarheid kunnen noemen. Je zou het als een Hoger Zelf kunnen betitelen. Je zou er met drie principes naar...
Verontwaardigd

Verontwaardigd

Wie zijn werkelijke waarde kent en van daaruit leeft, kan nooit persoonlijk ver-ont-waardigd zijn door iets wat een ander doet. En nee, dit houdt niet in dat je passief van alles over je heen laat komen, maar dat je vanuit je werkelijke waarde (liefde) opstaat en...
Van binnenuit

Van binnenuit

Al je relaties kunnen verbroken worden, maar de liefde die je in wezen al bent gaat nergens heen. Je kunt al je geld kwijtraken, maar nooit het vermogen om overvloed te ervaren en vergaren. Je lichaam takelt misschien wel af, maar je aangeboren welzijn blijft intact...