Shared Space

Shared Space

Een vriend uit Drachten attendeerde mij een tijdje geleden op het bestaan van een regelvrije rotonde in die stad. Alle borden, verkeerslichten, zebrastrepen, tekens en voorsorteervakken zijn er verwijderd. Wat overbleef, noemen ze ‘shared space’. In eerste...
Ervaringsdeskundig

Ervaringsdeskundig

Je leert niks van jouw of andermans ervaringen. Tenzij het om een taart bakken of een muurtje metselen of andere super praktische zaken gaat. Zo. Dat is een gedurfde mededeling 🙂 Ik verklaar me even nader. Alle ervaringen zijn het resultaat van wat er zich op dat...
Geluk van buiten

Geluk van buiten

Soms lijkt het wel alsof er altijd iets is waar we als mensen naar (moeten) streven – iets buiten ons moet ons gelukkig gaan maken. We moeten een roeping vinden. En dan het liefst eentje van het carrière-gerichte soort, want een roeping als huismoeder of vader is dan...
Vrolijk

Vrolijk

Toen mijn kinderen nog klein waren, was Alfred Jodocus Kwak een populair figuurtje. De eend zong bij monde van zijn schepper Herman van Veen altijd een liedje met de tekst ‘ik ben vandaag zo vrolijk’. Het was een heel aanstekelijk en gezellig deuntje....
Acteren

Acteren

Een deelneemster aan onze Breaking BAD (Burnout, Angst, Depressie) Introductie Class van vorige week deed tijdens de koffiepauze een opmerkelijke observatie. “Dit zijn allemaal mensen met een angststoornis” wees ze glimlachend naar enkele mensen die...