Op onze website vermelden we dat (diep) inzicht in de 3 principes het einde van je zoektocht betekent en dat zeggen we niet zomaar. Wat ons betreft is dit paradigma allesomvattend en –verklarend. Toch zien we wel dat men na een korte of oppervlakkige kennismaking constateert dat ‘dit niet werkt’ en verder zoekt of probeert te combineren met een methode. In welke richting dan ook. Daar willen de Slagersdochters het  graag over hebben!

Share This