Ondernemers worden gezien als mensen die bij uitstek uit zijn op vrijheid. Toch zie ik veel ondernemers die – ondanks alle vrijheid waar ze naar verlangen – ernstig beperkt worden door al het ‘moeten’ dat er bij ondernemen lijkt te horen. Je ‘moet’ aan marketing doen, je ‘moet’ een website hebben, je ‘moet’ een voldoende hoge omzet hebben en die ‘moet’ je binnen een bepaalde tijd zien binnen te harken. Je bedrijf ‘moet’ een bepaalde omvang hebben (al dan niet groot, net afhankelijk van wat jij bedacht hebt dat goed voor jou en je business is) en je ‘moet’ alle kansen grijpen. Verkeer je in kringen waar veel online gewerkt wordt, dan komt daar nog het ‘moeten’ bij van hoge prijzen vragen en zo min mogelijk tijd besteden aan je klanten. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met beschrijven wat er allemaal lijkt te moeten.

Heb je er wel eens bij stil gestaan dat al het ‘moeten’ een illusie is? Alles wat jij percipieert als noodzakelijk, lijkt zo belangrijk omdat je er gedachten aan hebt gekoppeld. Niet één gedachte, maar een volledige trein met wagonladingen vol. En die wagonladingen, die zien we meestal niet. Wat we zien is de locomotief met een paar wagons erachter die allemaal heel logisch lijken. Op deze manier bijvoorbeeld:

Locomotief: “Op Facebook las ik een advertentie dat het mogelijk is om je bedrijf veel sneller te laten groeien”.

Wagon 1: “Mijn bedrijf groeit niet zo snel en niet zo makkelijk als ik graag zou willen”

Wagon 2: “Ik denk dat ik die training uit die advertentie moet gaan doen om met meer gemak te ondernemen”.

Herkenbaar en schijnbaar logisch, hè? Maar je hebt hiermee al een ‘moeten’ te pakken die er enigszins onontkoombaar uitziet terwijl hij dat niet is. Want er zijn minimaal 150 andere manieren om te bereiken wat je wilt bereiken. Met daarnaast nog de optie om je te realiseren dat waar je naar toe werkt (meer omzet, meer klanten, meer geld) je nooit gaat brengen wat je wilt (een gevoel van tevredenheid, rust, veiligheid, okay zijn). Want die gevoelens komen in werkelijkheid nooit door iets van buiten – dat absolute okay zijn zit al in je – dat ben je – en alleen van binnen kun je het terugvinden, niet via iets van buitenaf.

Maar goed – terug naar het moeten. Die twee aan je Facebook locomotief gekoppelde wagons, dat gaat nog wel. Alleen gaan we daarna vaak door met het aanhaken van extra coupés waardoor het ‘moeten’ onontkoombaar lijkt.

  1. “Facebook lijkt wel echt de kip met de gouden eieren”
  2. “Ik hou eigenlijk niet van dat technische gedoe, maar ja, je moet wel met je tijd meegaan”
  3. “Als je achter gaat lopen qua techniek, dan gaat het bedrijf alleen maar slechter lopen”
  4. “Dan is er straks helemaal geen brood meer op de plank.”
  5. “Moeten we de boot/het huis/het paard toch wegdoen en dat kan ik mijn partner niet aandoen”

Tegen de tijd dat wagon 7 is aangehaakt, heb je inmiddels zo’n gevoel van urgentie in jezelf opgebouwd, dat het je volkomen ontgaat dat deze denktrein misschien niet zo logisch is.

Dan ‘moet’ je wel mee gaan in wat je bedacht hebt.

Tot het moment dat je gaat herkennen dat je gedachtentreinen op stoom laat komen die voor die urgentie en al dat ‘moeten’ zorgen. Zodra je de gedachtentrein als zodanig herkent, komt er een beetje ruimte om te twijfelen aan wat je allemaal denkt. En dat is wat mij betreft de eerste stap naar makkelijker en meer ontspannen ondernemen!

PS: Wil je leren hoe je met minder ‘moeten’ onderneemt? Doe dan onze online training ‘Moeiteloos Leven’ die je inzicht biedt in makkelijker, stressvrij en ontspannen leven & werken.

Share This