De 3 principes lijken soms of voor sommigen een luxe’product’ te zijn. Iets waar je als rijke westerse mens op je gemakje naar kunt kijken en over kunt filosoferen als je je (basis)zaakjes goed op orde hebt. Dingen als een dak boven je hoofd en een gevulde koelkast. Een veilige omgeving. Onderwijs, kansen misschien.

Je ziet bij die laatste twee dingen al dat het vaag is wat die basisdingen zouden moeten zijn (persoonlijk vind ik onderwijs in de huidige vorm nogal overbodig, er schijnen mensen te zijn die van prana of de lucht leven en ook figuren die vrijwillig landlopen). Iedereen vult dat al anders in. En omdat het nooit kloppend te krijgen is, worden er ook steeds andere basisbehoeften toegevoegd. Men noemt tegenwoordig bijvoorbeeld vaak ‘sociale verbinding’ als basisvoorwaarde. Moet je tegen een solitaire Zen boeddhist zeggen. Zelfs Maslow zelf constateerde dat zijn piramide niet klopte. Terwijl Jan en alleman er vrolijk mee door schermt alsof het wáár is.

Maar goed, even teruggaand; natuurlijk kan de aanname gedaan worden dat het een bijzaak is, de inzichten die blootleggen wat je in wezen al bent en hoe het leven nu werkelijk werkt. Laatst werd in dit kader dan ook gemijmerd of het begrip van die 3 principes niet alleen een leuk tijdverdrijf betreft voor mensen met ‘7 vinkjes’ (kennelijk zijn dat, volgens een Nederlandse schrijver, de voorwaarden om moeiteloos aan de macht te komen).

Dat zouden we natuurlijk kunnen weerleggen door het prachtige verhaal van Modello te vertellen. Door de projecten in Britse gevangenissen van Beyond Recovery te laten zien. Of door te beschrijven hoe ook in Afrika gewerkt wordt met dit ‘gedachtegoed’, onder andere in het Kakuma Refugee Camp in Kenia.

Maar in plaats van deze ‘verdediging’ aan te voeren ga ik liever terug naar de basis. Naar de ‘misverstanden’ waar we vaak in of mee leven.

Het leven werkt niet outside-in. Oftewel; je ervaart niet rechtstreeks ‘de omstandigheden’ (welke dan ook, dus inclusief de zogenaamde vinkjes). Wat ervaren wordt gaat via het filter van de persoonlijke gedachten en die zijn aan verandering onderhevig. Zo kun je even zielsgelukkig zijn in een vluchtelingenkamp als op een luxe jacht in Ibiza. En even ongelukkig. Kijk maar terug op je leven. Zijn er geen momenten geweest van groot geluk in minder ‘ideale’ omstandigheden en tijden van diepe misère, terwijl er aan al je basisbehoeften was voldaan? Zou het kunnen zijn dat uitsluitend Denken wordt beleefd?

Alles wat je voor jezelf en anderen wil (vrede, veiligheid, welzijn) begint van binnenuit. In het bewustzijn, zou je kunnen zeggen. Vanuit pure liefde, ook wel de Universele Mind, het Niets of simpelweg helderheid genoemd. Want wie van binnen oorlog voert (met zichzelf of imaginaire anderen) heeft het leven al opgedeeld in twee kampen. In dualiteit. En is vanuit dat uitgangspunt niet helder en, in mijn ogen, maar beperkt nuttig voor wat we als ‘de buitenwereld’ zien. Wie van binnen onveiligheid voelt, zal het ook in de meest veilige omstandigheden niet op z’n gemak zijn. Wie z’n intrinsieke welzijn niet kent, zal het nergens (in) vinden.

Inzicht in de werking van de 3 principes geeft een volkomen ander uitgangspunt voor het leven en is dus (in mijn ogen hè?) even nuttig voor ieder mens. Want wat op tafel ligt, is het inzicht dat er in wezen geen onderscheid IS tussen de ‘rijke westerling’ en ‘de arme vluchteling’. Tussen ‘het oorlogsslachtoffer’ en de ‘wrede dader’.

Juist dit NIET zien of herkennen is het startsein van alle tegenstellingen (en de meestal vruchteloze pogingen die te verenigen). Dit niet realiseren is JUIST het begin van individualiteit (en al het gedoe om verbinding te zoeken). Dit over het hoofd zien IS de KERN van alle waargenomen ongelijkheid (en alle tijdelijke oplossingen die gelijkheid moeten bewerkstelligen). Deze vergissing vormt de illusie van diversiteit (en het daarop eindeloos voortborduren tot je je verliest in de kleinste details daarvan). Dit niet realiseren IS de basis van alle oorlogen en de totale mislukking van het bereiken van vrede op aarde.

Alles wat we zeggen te willen, ligt juist besloten in het begrip van de 3 principes en andere stromingen die naar hetzelfde wijzen. In de realisatie van de Eenheid van het leven. Je maakt het praktisch door dát als je uitgangspunt te nemen in je menselijke bestaan. En dat gaat eigenlijk vanzelf, zodra je het ziet.

Afbeelding van Veronica Kaiser via Pixabay

Share This