Is het je wel eens opgevallen, dat wanneer de uitkomst van een actie je niet zo heel veel uitmaakt, je veel makkelijker en meer ontspannen die actie onderneemt? Heb je wel eens ervaren dat je iets uitsluitend voor je plezier deed en dat het resultaat opmerkelijk was? Misschien ben je zelfs een keer in een situatie beland waarbij je dacht dat het allemaal toch niets meer uitmaakte, dat alles al verloren was, en je overgaf en stopte met je geworstel of vanzelf deed wat je in dat moment logisch leek? Waarna alles veranderde?

Stel je nu eens voor dat je echt gezien had dat je in werkelijkheid, in dit tijdelijke leven, nooit iets te verliezen hebt. Omdat je illusoire aardepakje aangedreven wordt door een oneindige intelligentie. Doordat jij onderdeel uitmaakt van dezelfde kracht als die ten grondslag ligt aan het hele universum. Waar alles in een perfect evenwicht wordt gehouden zonder onze menselijke bemoeienissen. Het is mij duidelijk geworden dat het leven een geheel verzorgde reis is waarin nooit iets werkelijk mis gaat.

Als je ook maar een klein glimpje opvangt van de eenheid en waarheid achter ons menselijke bestaan, zul je weten dat je niets te verliezen hebt. Nooit gehad ook. Je hoeft niet terminaal ziek te worden, financieel finaal aan de grond te zitten of volledig psychisch vast te lopen om (eindelijk) deze kant op te kijken en je over te geven aan de natuurlijke flow van dat leven zelf. Je kunt het nu doen. Je kunt zo vrij bewegen als je wilt in je werk, in relaties en in de opvoeding. Je natuurlijke impuls volgend. In alle helderheid. In elk moment.

Foto © Rob Tol

Share This