Er is wel eens stress. Daar is niets mis mee. Er is wel eens somberheid. Daar is niets mis mee. Er is wel eens vrolijkheid. Daar is niets mis mee. Er is wel eens boosheid. Daar is niets mis mee. Er is wel eens angst. Daar is niets mis mee. Er zijn wel eens gedachte- en gevoelsstormen. Daar is niets mis mee. Er is wel eens optimisme. Daar is niets mis mee. Er is wel eens ongerustheid. Daar is niets mis mee. Er is wel eens verdriet. Daar is niets mis mee. Er is wel eens blijdschap. Daar is niets mis mee.

Alleen jouw weerstand tegen ‘vervelende’ gevoelens maakt ze groot en zwaar en geven die gevoelens een belang dat ze helemaal niet hebben. Alleen jouw verlangen naar ‘goede’ gevoelens houdt je in een eindeloze en uiteindelijk vruchteloze jacht. Alleen deze strijd en dit streven is lijden, niet de gevoelens zelf en dat behoeft misschien nog een toelichting. Over de aard van gevoelens. Het is heel handig om te weten wat gevoelens zijn en waar ze vandaan komen. En daar komt de metafoor van de 3 principes goed van pas. Mind, Consciousness en Thought leggen je heel eenvoudig uit dat één Universele Energie zich ‘manifesteert’ via het Denken in Bewustzijn.

Één Energie die zich manifesteert als een continu veranderende ervaring. Je bestaat niet onafhankelijk van dit systeem. Je HEBT geen ervaring; je BENT er een. Een ervaring waar niets mis mee is. Hoe zou dat kunnen? Het is immers een manifestatie van die ene Energie. Per definitie perfect.

Al onze bemoeienis (hoewel die ook perfect is) met wat zich al gemanifesteerd heeft is dan ook totaal overbodig. Al ons geknutsel (hoewel dat ook perfect is) aan onszelf en anderen is derhalve nutteloos. Al ons sturen, controleren en regelen (hoewel ook perfect) van wat al gemanifesteerd is, mogen we daarom achterwege laten. En dat gebeurt vanzelf zodra je de perfectie van de manifestatie herkent en stilvalt in de bron daarvan. Die ene Energie.

Zo ben je dichterbij…..nee, da’s niet het juiste woord. Zo voel je meer verbinding met…nee, da’s niet het juiste woord. Zo ga je meer en meer op in…nee, da’s niet het juiste woord. Zo is alles perfect omdat het IS. En verandert alles omdat dat zo gaat.

Foto © Rob Tol


Share This