Het lijkt heel belangrijk om gezien te worden. Erkend te worden in je bestaan. Psychologen hebben het heel druk met het fiksen van volwassenen die in hun jeugd niet gezien werden door hun ouders, of menen dat hun partner of baas hen niet ziet. Of niet écht. Of niet vaak genoeg. Onze eigen oplossingen liggen soms in heel hard schreeuwen en je best doen om wél gezien te worden, of proberen om jezelf te zien. De Slagersdochters maken het makkelijker in dit fragment uit de radioshow van 20 november 2019.

Share This