Het is een uitdrukking die we allemaal wel eens gebruiken of gebruikt hebben: ‘ik heb het zwaar’. En de Slagersdochters zijn niet van de taal – of gedachtenpolitie, dus natuurlijk kan en mag je dat zeggen als je het leven of een situatie zo ervaart. Toch vinden we het kennelijk wel interessant om naar te kijken in deze aflevering. Wat bedoelen we nu eigenlijk, en wat gebeurt er nu werkelijk , als we dit zeggen? We laten je graag het 3 principes perspectief zien.

De vraag van deze week heeft te maken met lastige klanten. Hoe ga je er mee om als mensen hele hoge eisen stellen en weinig begrip tonen? Kunnen de 3 principes daar bij helpen?

Share This