Een vraag en een gesprek over perspectief uit een sessie van onze Slagersdochters KoffieCorner leidde tot deze radioshow. De laatste tijd tijd hoor je namelijk vaak het woord ‘perspectief’ vallen. Bijvoorbeeld als hoopvol toekomstbeeld voor de horeca en andere sectoren die lijden onder de maatregelen. Maar ook in de betekenis van ‘anders kijken’, een andere invalshoek kiezen voor een (probleem) situatie. We mijmeren over dit fenomeen, vragen ons af wat een perspectief eigenlijk is en of je wel een ander, beter perspectief nodig hebt.

Share This