“Als de totale vorm aangenomen wereld bestaat uit Thought, zijn de drie principes dan niet ook een gedachtecreatie?” “Jazeker, als die drie woorden wel, dan is het een gedachtecreatie die verwoordt dat alles wat vorm heeft aangenomen een Gedachte is.”

“Als alles in de vorm een concept is, zijn die drie principes dan ook geen concept?” “Jazeker, het is het concept dat erop wijst dat alles een concept is.” Een soort zelfvernietigend concept,dus.

“Als de 3 principes het ‘wetenschappelijke’ (op principes gebaseerde) fundament is van de ervaren realiteit, wat zijn alle andere wetenschappen dan?” “Een resultaat van het ‘gebruik’ van de 3 principes”. Je zou misschien kunnen zeggen dat kwantumnatuurkunde, dat ook de aard van de realiteit poogt te beschrijven (?), hetzelfde fundament heeft, of IS, als de 3 principes.

De 3 principes gaan altijd dieper dan je DENKT omdat ze voorbij de inhoud (vorm) van het denken gaan. Omdat ze vormloos zijn. Een zijn. Elk woord erover is er eigenlijk één teveel.

Afbeelding van einsichtsweise via Pixabay

Share This