De vormen die het denken aanneemt

De vormen die het denken aanneemt

We zeggen wel eens over iets dat het ‘grootse vormen aanneemt’. Het eerste resultaat dat ik krijg als ik op deze zinsnede zoek komt uit een krantenartikel en luidt: ‘Populariteit handbalsters neemt grootse vormen aan’. Dat vorm aannemen is iets...
Houvast bij solliciteren en opvoeden

Houvast bij solliciteren en opvoeden

In een krantenkop las ik: ‘zo beantwoord je één van de meest gevreesde sollicitatievragen.’ Een communicatie expert legde daarin uit hoe je op de vraag ‘vertel eens iets over jezelf’ kon reageren. Er waren 5 tips of startpunten waar een...
De ‘ik’ doorgeprikt

De ‘ik’ doorgeprikt

Het ‘ikje’ is een gedachte in de linkerhersenhelft. Een algoritme dat NIETS bijdraagt aan de overleving van het lichaam, al blijven we hardnekkig geloven van wel. Leven gebeurt vanzelf, met impulsen en responsen. Het idee van een ‘ik’ daarin of...
Ik ben stapelgek!

Ik ben stapelgek!

In een online sessie van onze community schetste iemand een beeld van hoe zij eerder (vóór de kennismaking met het paradigma van de 3 principes) gedachten ‘op elkaar stapelde’. Er hele torens van maakte die haar het (heldere) zicht belemmerden. Waar ze...
Wat doet er zo’n pijn?

Wat doet er zo’n pijn?

Een Netflix serie. De hoofdrolspeelster zegt snikkend tegen haar beste vriend (over haar geliefde):”de gedachte dat ik hem nooit meer zal zien, doet zó’n pijn!” Wat een wijze en ware uitspraak. Het geeft precies weer hoe het mechanisme achter de...