Langs de Britse snelwegen staan veel grote borden met de dreigende tekst: Tiredness kan kill! Ook op Britse campings ontkom je niet aan serieuze waarschuwingen. Hier is het stokpaardje koolmonoxide in tenten: ‘the silent killer’. Er wordt verder kwistig met de dood gedreigd op allerlei verpakkingen. Blijkbaar is het de ergste ‘straf’ die we kunnen bedenken voor ongewenst of ondoordacht gedrag.

Nu zijn de manieren waarop er een einde kan komen aan het leven in je aardepakje oneindig groot, dus men zou je daar bij al je activiteiten en consumpties wel aan kunnen herinneren. ‘Je verslikken kan dodelijk zijn!’ op al het voedsel. ‘Oversteken kan dodelijk zijn!’ bij alle zebrapaden. ‘Inademen kan dodelijk zijn!’ rond alle industriegebieden. Misschien moeten we in alle verloskamers grote posters ophangen met die boodschap. ‘Leven is dodelijk!’

Maar wat ik me afvraag: in een wereld en tijd waar men blijkbaar zo geobsedeerd is door angstige gedachten over de dood, waar men een leven lang bang wordt gemaakt voor het onvermijdelijke einde; wat zegt een dokter tegen een zieke met nog een paar weken te leven? Wat zegt een priester tegen de stervende die hij de laatste sacramenten toedient? Wat zegt de politieagent tegen een verkeersslachtoffer in zijn laatste seconden? “Wees maar niet bang?”

Just a thought...:-)

Foto © Rob Tol

Share This