Pratend over en vanuit de drie principes Mind, Consciousness en Thought zijn contradicties onvermijdelijk. Sydney Banks strooide er ook rijkelijk mee en dat kan niet anders. Het komt omdat we altijd te maken hebben met verschillende niveaus van waaruit antwoorden op vragen worden geformuleerd. Namelijk het niveau van de menselijke ervaring en het niveau van de eenheid daarachter. Het persoonlijke en het universele. En wat op het ene niveau ‘waar’ is, is dat op het andere niveau niet. De menselijke ervaring gaat over het psychologische, het fysieke en het persoonlijke; de eenheid is wat daaraan ten grondslag ligt, het universele.

Inzicht in de menselijke ervaring kan ongelooflijk behulpzaam zijn en grote veranderingen teweeg brengen in hoe je ‘in je vel zit’ en hoe je het leven tegemoet treedt. Toch blijft dat naar mijn bescheiden mening een beperkt begrip en vaak een aanleiding om alsnog hard te werken aan gedachten en gevoelens en situaties. Of om te denken dat jij het ‘verkeerd’ doet als je je ‘niet goed’ voelt of als er iets ‘mis’ gaat. Een besef krijgen van je spirituele essentie kan echte transformatie teweeg brengen. Ik geef een paar voorbeelden van de contradicties die we vaak opmerken.

-Een ‘schurend en wringend’ gevoel is een indicatie dat je vermogen om te denken ‘verkeerd’ gebruikt wordt (persoonlijk/ psychologisch/fysiek) EN het is onzin om onderscheid te maken tussen verschillende soorten gevoelens. Er is niets mis met welk gevoel dan ook omdat alles simpelweg energie uit één bron is (universeel/ spiritueel).

-In de ruimte tussen trigger en reactie heb je een keuze. Je bent als mens ook vrij om te denken en geloven wat je maar wilt (persoonlijk/ psychologisch) EN de vrije wil is een illusie omdat er uiteindelijk alleen de wil van het Ene is. (universeel/spiritueel).

-Je beweegt als mens vanuit angst of vanuit liefde (persoonlijk/ psychologisch) EN alle bewegingen, inclusief de beweging van eenheid naar het idee een afgescheiden mens te zijn, vinden plaats binnen die ene Universele Levensenergie die uit pure Liefde bestaat (spiritueel).

-Er zijn net zoveel realiteiten als er mensen zijn (psychologisch en persoonlijk) EN er is maar één Realiteit (het spirituele/universele).

-Je lichaam geeft perfect aan of je pijnlijke of verkrampte of belastende gedachten entertaint en gelooft (psychologisch, fysiek, persoonlijk) EN het lichaam zelf bestaat niet buiten het Denken in Bewustzijn (spiritueel, universeel).

-Je kunt doen en laten wat je wilt (persoonlijk/ psychologisch) EN wat zich schijnbaar afspeelt IS altijd al wat je wilt op dat andere niveau (spiritueel/universeel).

-Je bent een mens met gedachten en gevoelens (psychologisch/persoonlijk) EN je bestaat niet als afgescheiden persoon (universeel/ spiritueel).

-Er is niets om je zorgen over te maken (psychologisch, persoonlijk en zelfs fysiek) EN er is niets. Wat tegelijkertijd ALLES is (universeel, spiritueel).

Uiteindelijk is de grootste contradictie dat je het Ene EN het andere bent. Onlosmakelijke verbonden. Leuk hè? Misschien ontdek je, hiernaar kijkend en nieuwsgierig wordend naar de diepere laag van die 3 principes, dat elke vraag die in je opkomt het persoonlijke, psychologische, fysieke aspect van het geheel betreft. EN dat elke vraag oplost in het besef van het universele, het grotere geheel.

Share This