Deze week hoorde ik twee verhalen over een conflictsituatie. Het leken echter wel twee verhalen over twee situaties. En dat kwam omdat de respectievelijke waarnemers van (en deelnemers aan) de situatie beiden iets heel anders zagen en vertelden. Soms kiezen we in zo’n geval partij. Voor de meest geloofwaardige verteller misschien. Of voor degene die ons het meest nabij staat. Of voor de persoon wiens denkbeelden het dichtst bij de onze staan.

Soms denken en zeggen we: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Dat laatste deed ik ook in eerste instantie. Tot ik zag dat er geen waarheid bestond.

Niet in deze situatie, niet in een andere situatie, niet in deze hele wereld van de vorm (waartoe ik ALLES reken wat vorm gekregen heeft, inclusief persoonlijke gedachten). Beide partijen hadden ‘gelijk’ op basis van wat zij heilig geloofden. Hun eigen gedachten. Beiden vonden uiteraard bewijzen voor hun visie op de zaak. Beide partijen wisten dan ook zeker dat de situatie was zoals zij ‘m zagen en ervoeren. Beiden hadden voor henzelf goede redenen bedacht om te doen wat ze deden.

Zou je deze partijen weer bij elkaar willen brengen volgens ons huidige wereldbeeld, dan zouden daar lange gesprekken voor nodig zijn waarin eindeloos de standpunten werden vergeleken. Waarbij mogelijke oplossingen en compromissen werden aangedragen. Waarvoor inlevingsvermogen nodig was, en de bereidheid tot geven en nemen.

Met ons nieuwe, 3 principles paradigma echter, zou één enkel inzicht kunnen volstaan. Een inzicht over de ongelooflijke kracht van gedachten die van moment tot moment en, in samenwerking met het bewustzijn, zo’n levensechte ervaring creëren. Mogelijk gemaakt door de universele levenskracht die de motor van ons allen is. Een inzicht in het feit dat we niet de situatie of de ander zien, maar onze gedachten. Een inzicht over de eenheid (en liefde!) die er is, vóór onze persoonlijke meningen, ideeën en visies.

Zo’n inzicht zorgt voor stilte in de geest, helderheid, eenvoudige oplossing, liefde en verbondenheid die eerder door de filter van de persoonlijke gedachten niet gezien werd.

Share This