De grote ‘wereld’religies hebben allemaal een mystieke variant, voorloper of stroming. Ik houd het hier even simpel en noem een paar min of meer bekende. Kabbala is de Joodse mystiek, Soefisme noemen we de mystiek van de Islam (je kent daar vast de dichter Rumi van) en ook het Christendom kent door de eeuwen heen verschillende mystieke stromingen. Ze gaan allemaal over diepe wijsheid en de directe ervaring van het opgaan in het Ene. Mystiek wordt ook wel beschreven als ‘het zoeken naar een persoonlijke vereniging van de ziel met iets wat voorbij de gebruikelijke menselijke ervaring gaat’.

Goed. Laatst was ik in gesprek met een trainee die opmerkte dat alle religies ergens in hun heilige boeken een ‘verkeerde afslag’ nemen. De verhalen en metaforen die eigenlijk verwijzen naar een achterliggende Waarheid of Principe, naar de Eenheid, krijgen dan ineens een ander karakter. Of een andere uitleg. Dan gaat het over in regelgeving. Over ge- en verboden. Over persoonlijke (erf)schuld en verantwoordelijkheid. Over een bepaalde, vastgelegde manier van denken. Over rituelen. Over ‘wij’ en ‘zij’. Over veel streven, hard werken en nooit genoeg zijn. En zo ontstaan grote misverstanden, het (ver)oordelen en oorlogen onder het mom van heiligheid. Zonde hoor.

Over de 3 principes zijn inmiddels ook best veel boeken geschreven. Door Sydney Banks zelf en door andere mensen zoals wij, die iets hoorden in zijn woorden. Of eigenlijk; door zijn woorden heen. Want Syd moedigde voortdurend iedereen aan om voorbij de woorden te luisteren, om hem niet te volgen, om ZELF naar binnen te kijken. Nergens meende hij dat zijn woorden een gospel vormden en als zodanig bestudeerd moesten worden. Ze waren ‘slechts’ een brug.

Ik vind het dan ook interessant dat sommige metaforen die hij gebruikte, of die later door anderen zijn ontdekt, worden opgevat als opdrachten of de waarheid zelf, waar het ‘slechts’ verwijzingen betreffen. Waarmee we eigenlijk dezelfde, eeuwenoude vergissing maken als er in religies gebeurt. We gaan iets geloven in plaats van zelf ontdekken.

Per abuis vatten we wat gecommuniceerd wordt met betrekking tot die 3 principes op als iets wat we persoonlijk (en op een psychologisch niveau) kunnen toepassen in ons leven. En voor je het weet heb je regelgeving. Ge- en verboden. Komt er persoonlijke (erf)schuld en verantwoordelijkheid bij kijken. Moet je op een bepaalde, vastgelegde manier denken. Zijn er rituelen. Gaat het over goed en slecht, over ‘wij’ en ‘zij’. Heb je veel streven, hard werken en nooit genoeg (‘3P’) zijn.

Gij zult niet stressen of angstig zijn!

Zo maken we van de 3 principes een religie en van het onderwijzen van de 3 principes een bijbelklasje met voorgeschreven literatuur en video’s in plaats van een gezamenlijke ont-dekking, verkenning, verwondering en het delen van inzichten en verwijzingen die jou zijn ingevallen.

Of, ook wel gehoord, we gaan de 3 principes zien het als een nieuwe psychologische behandelmethode. Dan is er na CGT, RET en ACT nu 3P.

Zullen we dat eens NIET doen?

Zo. Dan ben ik nu uitgeraasd. Dankjewel voor het lezen. Tot slot:

Natuurlijk kan het prettig zijn om een boek te lezen of filmpjes te kijken waarin je herkent hoe die menselijke ervaring (het psychologische aspect van de 3 principes) werkt. Materiaal met lekker herkenbare, moderne, Westerse, psychologische en Slagersdochters-nuchtere metaforen. Zoals de Bijbel, de Koran of de Torah lezen waarschijnlijk ook inspirerend zou kunnen zijn.

Maar zullen we ook en vooral voorbij die persoonlijke en psychologische metaforen de spirituele (mystieke?) bedding van de 3 principes ontdekken? Zullen we naar binnen kijken? Fijn. Dat is een stuk fundamenteler en voorkomt ook dat we 3P fundamentalisten worden :-). En anderen (welke anderen?) willen bekeren.

Bovendien is die ‘persoonlijke vereniging van de ziel met iets wat voorbij de gebruikelijke menselijke ervaring gaat’ helemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Minder ver-van-je-bed of speciaal dan het klinkt.

We praten er graag verder met jou over. Bijvoorbeeld op ons webinar morgenavond.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Share This