Wanneer mensen een glimp opvangen van de werking van de 3 principes lijkt het voor de hand te liggen om te kijken hoe dat ‘uitpakt’ op allerlei verschillende vlakken van hun leven. Te checken waar men het (al) wel ziet en waar er (nog) blinde vlekken zijn. Men ziet bijvoorbeeld de lucht opklaren binnen relaties, maar nog niet binnen de eigen onderneming. Er is grote verandering merkbaar in de opvoeding, maar met het dwangmatige schoonmaken ‘lukt’ het nog niet.

Er wordt soms naar uitzonderingen gezocht. We horen dan iets in de trant van: ‘Inzicht in die principes helpt wel bij de zorgen die ik had om mijn moeder, maar niet bij de zorgen die ik heb over geld’. ‘Inzicht in de principes heeft mijn stress grotendeels doen oplossen, maar een ‘échte’ aandoening als ADHD krijg je er natuurlijk niet mee weg.’ En dat lijkt logisch, maar dat is het niet.

We hebben het namelijk over (in dit geval spirituele) principes. En het kenmerk van principes is dat ze altijd werken. Zonder uitzondering. Principes zijn voorspelbaar. Ze functioneren, in volledige neutraliteit, buiten de menselijke bemoeienis om. Zoals het principe van de zwaartekracht. Overal op aarde vallen dingen naar beneden. Ook als je dat niet weet en ook als je het principe van de zwaartekracht niet hebt geleerd. Of het nu om zware of lichte voorwerpen gaat. Of je ze nu van grote hoogte of op tien centimeter van de grond loslaat. En nu kun je natuurlijk jarenlang bezig zijn met het loslaten van duizenden verschillende voorwerpen om te kijken of ze daadwerkelijk naar beneden vallen, of blijven klagen dat alles altijd naar beneden valt, maar dat is niet zo nuttig.

Met de 3 principes waar wij naar verwijzen is het exact hetzelfde. Ze zijn altijd ‘aan ’t werk’. Waar je ook kijkt. Je beleeft van moment tot moment de kracht van het denken. Van welke aard het probleem ook lijkt. Hoe belangrijk of onbelangrijk het onderwerp ook schijnt te zijn. Hoe vast of veranderlijk de situatie jou ook voorkomt. Jouw menselijke ervaring wordt altijd, in volledige neutraliteit, op dezelfde manier gecreëerd.

In plaats van in al die verschillende onderwerpen te duiken en je bezig te houden met waar je ’t niet ziet, stellen wij dan ook voor dat je naar het systeem kijkt. Daar zit de transformatie en fundamentele oplossing in.

Foto © Rob Tol

Share This