In gesprek met een jonge arts kreeg ik ineens een heel ander beeld van de term ‘heelmeester’, een ouderwets woord voor dokter. Omdat het uitgangspunt van de 3 principes, en dus het uitgangspunt van ons bij Shift Academy, er één is van heelheid en eenheid, besefte ik opnieuw dat waar we normaal gesproken zo hard aan werken (het helen van onszelf, van iets of van anderen) al een feit is.

Wie zich dát realiseert en met dát ‘Weten’ in gesprek gaat met een ander, of simpelweg aanwezig is bij een ander, is een ware Heelmeester. Een Meester van Heelheid. Zonder iets te hoeven doen om dat te bewerkstelligen. Het is immers al zo.

Dit besef van al-Heel-zijn maakt in één klap al het bij elkaar rapen van de zogenaamde stukken van ons leven of het fiksen van aspecten van onze persoonlijkheid volkomen overbodig. Er hoeft niet meer hard gestreefd te worden om te bereiken wat al IS; we mogen in zachtheid achteroverleunen (verdwijnen?) in de heelheid. We zijn op deze manier zachte heelmeesters. Zonder de illusie van stinkende wonden.

Er zijn geen wonden. Dat denken we maar. Dat hebben we in alle onschuld geloofd.

Wat wij gewend zijn als (geestelijke) wonden te zien, dat wat we bijvoorbeeld labelen als anorexia, een burn-out, angststoornissen en depressies, zijn wat ons betreft tijdelijke misverstanden over wie we in werkelijkheid zijn. Misverstanden over wat de aard van onze ware natuur is: een oneindige stille ruimte. Één ondeelbaar geheel dat slechts door het Denken gefragmenteerd lijkt. In stukjes verschijnt. Maar in wezen niet stuk is.

Daar kunnen we elkaar aan herinneren en naar terugbrengen. Terug naar Thuis. Vaak in eerste instantie door inzichten te delen over de aard van de menselijke ervaring en de wereld van de vorm (het Denken). Zo kunnen we vanuit een nieuw paradigma bewegen.

Als we echter blijven uitgaan van het idee van wonden, van beschadigd zijn, van trauma’s hebben, van geestelijk ziek zijn (het oude paradigma), dan zou dat wel eens een harde leerschool kunnen worden. En een lange ook. Zowel voor degene die probeert te helen als voor de mens die geheeld wil worden.

Ik ken en hoor verhalen van jarenlange zoektochten in traditionele en alternatieve circuits. Van wanhopige ouders van kinderen met een (ernstig) label en van uitgeputte medemensen die jarenlang van het kastje naar de muur worden gestuurd met gevoelens en verhalen die niet herkend worden voor wat ze zijn.

Dat kan en mag zoveel makkelijker.

Kun je zien dat, buiten wat je denkt en gelooft en ervaart, er alleen heelheid is? In jou en in ieder ‘ander’? Durf je dát als uitgangspunt te nemen? Zonder overigens die rijke menselijke ervaring te negeren, ontkennen of omzeilen?

Mooi.

(Ook een ware heelmeester worden? Op deze pagina vind je meer informatie over de opleiding tot 3 principles facilitator 2022 en kun je een intakegesprek boeken).

Image by Angelo Esslinger from Pixabay

Share This