We vertellen wel eens, gewoon als aanwijzing en uitnodiging tot verdere verkenning, dat een lichaam dat buiten bewustzijn is geen ervaring heeft en bijvoorbeeld dus geopereerd kan worden zonder pijn te voelen. Daarmee kunnen we nieuwsgierig worden naar de rol van denken en bewustzijn in onze (compleet psychologische, maar onontkoombare) ervaring van bijvoorbeeld pijn. Geen denken, geen bewustzijn, geen ervaring. Dat is echter een (soms handige) ’tussenstap’. Een beperkt, persoonlijk en psychologisch begrip van het principe Bewustzijn.

Laatst merkte een trainee terecht op dat er wel degelijk een ervaring kan zijn als het lichaam buiten westen ligt op een operatietafel (of in een drugshol, voeg ik er gniffelend aan toe). En zo konden we dieper graven en kijken naar de universele werking van de 3 principes. Waarbij het uitgangspunt niet is: ik (als persoon) heb een ervaring die via denken tot stand komt, maar eerder: Mind ervaart denken.

Er is één Mind, waarin ik als personage, als idee, verschijn. Als een bewuste ervaring zou je kunnen zeggen. Of je nu het gevoel hebt dat het persoontje in dat lichaam zit of erboven zweeft. In het laatste geval, bij een dergelijke ervaring dus, is het wellicht makkelijker te herkennen dat het bewustzijn niet lokaal is. Niet gebonden aan jouw lichaam, al lijkt dat nog zo echt. Het is veel weidser dan dat lijf, het is veel grootser dan ‘jouw’ persoontje. Het is alles-, ook jou-omvattend. Het is oneindigheid die de alledaagse beperkingen van ‘het eindige aardse’ ervaart.

Zo konden we constateren: er bestaat niets (ook geen idee van ‘ik’) buiten dat Universele bewustzijn. Ook in bijna-dood ervaringen, buiten je lichaam treden, astrale projecties, een magische Ayahuasca- of drugstrip dan wel lucide dromen, is er een ervaring. In dat Universele bewustzijn. Er is nog steeds ‘dat wat kijkt‘. Er is nog steeds (n)iets wat waarneemt, opmerkt, ervaart. Mind. Of, in andere termen, ‘I am’. Of: ’the Great I am’.

Daarmee gaan we van het (soms handige, maar uiteindelijk oppervlakkige) ‘ik heb een ervaring’ naar het diepere ‘ik (Angela) ben een ervaring’ of eenvoudigweg ‘Ik ben’.

Afbeelding van Игорь Левченко via Pixabay

Share This