Laatst sprak iemand uit onze opleiding in één zin de woorden ‘menstruatiedrama’ en ‘het Taoïstische pad’ uit. We moesten beiden erg lachen om deze, op het eerste gezicht zonderlinge, combinatie van onderwerpen. Het deed mij opnieuw en dieper realiseren dat waar wij over praten zo allesomvattend is.

Alles wat je als mens mee kunt maken, mag ervaren en verzinnen komt tot stand via het Denken en Bewustzijn, met een Universele Energie als motor. Elk concept, alle onderwerpen en woorden, iedere situatie; idem. Het fysieke zowel als het geestelijke. Materie, tijd en ruimte vormen geen uitzondering. Net zomin als religies, ideeën en filosofieën. De hele wereld zoals we die waarnemen krijgt vorm op dezelfde ‘manier’. Zelfs de metafoor van de drie principes zelf, uiteraard.

Wat een eenvoud zit er in dit weten. Niets is meer ingewikkeld, niets hoeft meer uitgeplozen te worden. Er hoeft geen enkel verzet meer te zijn tegen de creatie zoals die nu verschijnt. Geen enkele analyse ook. We kunnen stilvallen.

Fijn weekend.

Share This