‘Compassie’ is over zijn algemeenheid een woord waarmee we bedoelen dat we meevoelen met een ander, of begrip hebben voor iets dat de ander ervaart. Er is echter een andere vorm van compassie die veel heilzamer, prettiger en makkelijker is. Daarover meer in deze video.

Share This