Het Internet is een bron van inspiratie als het gaat om doorprikken van concepten. Iets wat wij graag doen. Niet om dingen en ideeën belachelijk te maken of af te wijzen of het beter te weten, maar simpelweg met het doel helder te krijgen hoe het leven soms zo nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt:

met het geloof in wat het conceptuele brein allemaal kan voorschotelen.

Zo las ik laatst dat je ‘draagvlak en beweging’ moet creëren in je organisatie. Waarschijnlijk twee van de duizenden termen die we gebruiken om aan te geven dat we iets willen van mensen. Een bepaald gedrag of een zekere instelling. En het kan in de communicatie best handig zijn om daar een term aan te geven. Maar in het kader van het profijt dat inzicht in de 3 principes kan hebben voor bedrijven, kwam er het volgende in me op.

Wát je ook wilt binnen je onderneming; het heeft altijd met mensen te maken. De mens die moet overleggen en samenwerken met een medemens. De mens die een machine moet bedenken of produceren of bedienen. De mens die opdrachten krijgt of geeft.

Met een draagvlak creëren wil je gewoon dat mensen het met je eens zijn en bereidheid tonen om mee te werken. Met beweging wil je simpelweg dat ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Kennis van de menselijke ervaring lijkt ons daarbij ongelooflijk nuttig.

Want beseffen dat iedereen, geen mens uitgezonderd, van moment tot moment een realiteit waarneemt en beleeft die uit gedachtegrondstof bestaat, kan je een hoop ‘gedoe’ schelen in je bedrijf. Omdat je direct snapt waar bijvoorbeeld een gevoel van weerstand uit bestaat (gedachten). Je hebt helder waarom die ene medewerker het zo moeilijk heeft (gedachten). Je begrijpt de oorzaak van het ‘vastzitten’ van een andere collega (gedachten). Je weet waar je verbinding met iedereen kan vinden (voorbij gedachten). Je kent de bron van oneindige veerkracht en creativiteit (voorbij gedachten).

Bovendien; als je ook maar een glimp hebt opgevangen van wat jouw en ieders ware natuur is, kan het niet anders of er ontstaat een natuurlijke ontspanning en diep vertrouwen in het leven zelf, waarbij controledrift en sturingsdrang vreemdelingen zijn.

Klinkt goed? Kom eens kletsen.

Share This