In mijn tijd als ondernemerscoach was dit de meest aan mij gestelde vraag: “Welke stap moet ik nu eerst zetten?”. Op die momenten werd er een praktisch antwoord van me verwacht dat ik met liefde gaf. Want ik was immers de expert, ik had de ervaring op het gebied van makkelijk klanten krijgen en online marketing, dus ik wist altijd wel een stap te bedenken.

Zo’n praktische en uitvoerbare stap lijkt rust te geven en maakt in actie komen schijnbaar een stuk logischer. En in beweging zijn, daar houden we als ondernemers van. Want acties = beweging = resultaat. Waardoor het aantrekkelijk is om steeds op zoek te blijven naar de juiste eerstvolgende stap zonder we in beweging blijven.

Toch bevatte die vraag – en mijn op de vragensteller aangepaste antwoord – een aantal misverstanden die ik graag aan je voorleg.

Misverstand 1: Stilstand is achteruitgang

Veel ondernemers schrikken terug voor ‘niets doen’ en rennen liever als een kip zonder kop rond dan dat ze stil zitten. Proberen in de wilde weg dingen uit of denken op zijn minst heel veel na over wat er nu gedaan zou moeten worden. Zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden en nieuwe kansen… Schijnbaar om het bedrijf te laten groeien maar in mijn ogen ook om enige vorm van stilstand te voorkomen. Terwijl er veel momenten zijn waarop we het als mensen gewoon even niet weten. Veel momenten waarop er gewoon even niets is en niets in ons opkomt. Wat helemaal niet erg is. Sterker nog, zulke rustmomenten geven ruimte in je hoofd. Ruimte waarin er nieuwe gedachten kunnen opkomen die altijd creatiever zijn dan de gerecyclede oude meuk die al 100x gedacht is.

Misverstand 2: Het maakt uit wat je doet

De dringende behoefte aan het ‘goed’ doen en de ‘juiste’ stap zetten (en de onzekerheid die maakt dat we anderen om advies gaan vragen) gaat er van uit dat de ene actie beter is dan de andere. Omdat de ene uitkomst beter is dan de andere. Wat logisch is, want we zijn opgevoed met het idee dat wat er in de buitenwereld gebeurt, invloed heeft op ons welzijn. Waardoor geld, succes en een bijdrage leveren een issue worden om ons welzijn veilig te stellen. Alleen… we ervaren nooit (nooit!) wat zich buiten ons bevindt. We ervaren altijd, in elk moment, alleen onze eigen gedachten. We ervaren niet het geld, het succes of de geleverde bijdrage maar onze gedachten over die zaken. Waardoor het geld, het succes of de bijdrage er dus eigenlijk niet toe doen. Die ervaar je toch niet. En als het geld, het succes of de bijdrage onbelangrijk is voor je welzijn, maakt het dus ook totaal niet meer uit wat je doet. Stap A of stap B zijn allebei prima. De uitkomst maakt niet uit voor hoe je je voelt waardoor je A, B of niets kunt doen.

En als dat waar is (en je dat inziet)… hoe beweeg je dan? Want als er geen juiste keuze is, als zelfs stilstaan ook okay is, hoe krijg je dan ooit dat bedrijf van de grond, die klanten in je portefeuille, dat geld op de bank?

Als het de bedoeling is dat het bedrijf ontstaat en je klantenbestand en bankrekening groeien, dan gebeurt dat vanzelf op basis van wat je logisch lijkt om in dit moment te doen. Zonder nadenken. Lijkt het nu logisch een boswandeling te maken? Dan doe je dat. Wij hoeven het grotere plaatje niet te zien waarin nut en noodzaak van die boswandeling duidelijk worden – laat dat maar over aan het leven zelf. Misschien is de boswandeling nodig zodat je tot rust komt, misschien zodat je een toevallig ontmoeting hebt die je op een idee brengt of je een lead brengt. Heb je zin om thee te zetten? Dan zet je thee. Zin om de mail te beantwoorden? Dan doe je dat.

Doen zonder denken blijkt een briljante business-strategie die een enorme doorstroom in jezelf en je bedrijf geeft. Een beetje eng zolang je lijdt onder bovengenoemde misverstanden, maar bevrijdend zodra je die doorziet. Zolang we twijfelen, weifelen of wanhopen over wat te doen, lopen we vast en ontstaat stagnatie. Zodra we zonder overdenken acteren op wat in elk moment opkomt en logisch lijkt, zijn er onverwachte acties die tot onverwachte effecten leiden. Dan blijken we effectiever dan ooit te voren.

Share This