Als je je oog voortdurend op de bal houdt, zie je de kans bij het open doel niet.

Precies zo werkt het ook in ondernemen.

Je kunt wakker liggen van je omzet. Steeds maar nadenken over nieuwe strategieën. Jezelf eraan blijven herinneren dat het huidige succes zomaar ineens kan stilvallen. Dat klanten kunnen verdwijnen. Bankrekeningen opdrogen. En er dus nieuwe diensten of producten ontwikkeld moeten worden. En graag voor de zekerheid een beetje snel.

Alles wat je over je bedrijf denkt, voelt waar. Zo zit ons psychologische systeem nu eenmaal in elkaar. Dat wat je denkt wordt door je bewustzijn als het ware geanimeerd. Van beeld en emotie voorzien. Waardoor je voelt wat je denkt en zorgelijke of angstige gedachten over de toekomst van je bedrijf zó echt voelen, dat je niet kunt stoppen met nadenken over je onderneming. Je went eraan om te leven met een voortdurende onderstroom van (lichte) zorgen.

Die ongemerkte focus op wat er moet gebeuren om mogelijk onheil af te wenden, vernauwt je blikveld. Je ziet alleen nog waar je over nadenkt. Je hebt je oog op de bal.

Je hoofd zit vol met zichzelf herhalende zorgelijke gedachten. Over die omzet, de strategie, het mogelijk stilvallende succes of wat dan ook jouw favoriete denkonderwerp is. Alles om een oplossing te vinden voor wat jij hebt bedacht dat een probleem is of zou kunnen worden. Zorgelijke gedachten die soms – vaak – lekker aangewakkerd en bevestigd worden door je Facebook tijdlijn die melding maakt van meer, sneller en beter succes. Met beelden erbij van hoe gelukkig je gaat worden van dat meer, sneller en beter.

Zou je je ogen van de bal durven afhalen – zou je hoofd wat rustiger zijn – dan zou er ruimte komen voor nieuwe. frisse gedachten. Dan zou je misschien wel kansen zien die er nu niet lijken te zijn. Is er de mogelijkheid om te herkennen dat jouw eigen inspiratie een veel betere business-strategie vormt dan de standaardmethoden die ‘deskundigen’ je aanreiken.

Met een leger hoofd zie je de kansen voor open doel die zich nu niet in je blikveld bevinden, terwijl ze er wel zijn. En dat maakt ondernemen zorgeloos en inspirerend!

Share This