Geen probleem

Geen probleem

In een recent webinar sprak ik uit dat ik al zeven jaar geen probleem meer had gehad. Dat wil ik in dit stukje graag nader toelichten. Omdat dit ‘geen problemen’ hebben door bijna ieder mens verlangd wordt en tegelijkertijd zo vaak misverstaan wordt. Het...
Mijn zaak (niet)

Mijn zaak (niet)

Na kennismaking met de drie principes, lijkt dit paradigma voor sommigen in eerste instantie een ‘nieuwe manier van denken’ te zijn. Gebaseerd op die aanname worden er vervolgens vragen gesteld. Bijvoorbeeld: “Hoe ga je om met mensen die heel anders...
Een wereld van pixels

Een wereld van pixels

Wat is toch de reden dat we als mens soms geen chocola kunnen maken van de wereld? Dat we het grotere plaatje (onze spirituele aard!) niet zien? Ik vermoed dat het komt omdat we zo gefocust zijn op onze eigen realiteit. Ons ikje, dat we zo belangrijk vinden. Waar...