Vertalers

Vertalers

Ooit vertelde iemand mij dat je een (verf)kleur kunt ‘meten’ met een apparaatje. Dat vond ik verrassend en fascinerend. Het apparaat heeft immers geen ogen. Toch kan het blijkbaar die kleur waarnemen en voor ons vertalen in cijfers. Het deed me terugdenken aan wat...
Luchthartigheid

Luchthartigheid

Soms krijg ik het verwijt dat ik té vrolijk ben. Dat mag niet, het kan niet, men vindt het irritant of vraagt zich af of er geen enorme onzekerheid aan mijn lachen ten grondslag ligt. Nu ben ik heus niet altijd blij, maar pratend over hoe het leven en de mens in...
Stress door deadlines

Stress door deadlines

Deadlines zijn voor sommige mensen een zegen, voor anderen een vloek. “Zonder deadlines kom ik eigenlijk niet uit de startblokken dus ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen deadlines te creëren”, zegt de één. Waar een ander juist ervaart dat deadlines enorme stress...
Achtbaan

Achtbaan

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen jouw en mijn grondvesten doen schudden. Het overlijden van een dierbare, een kind waar iets ergs mee gebeurt, een relatie die verbroken wordt, gezondheidsproblemen, faillissement… “onheil” kan van alle kanten komen. En wat doe je...