<script type="text/javascript" src="//deslagersdochters.audello.com/player/cmVjb3JkaW5nLTYtMy5tcDM=/?container=audello-9V6KZEF3OC" async></script><div id="audello-9V6KZEF3OC" class="audello-player audello-file" data-role="audello-file" data-audello-id="cmVjb3JkaW5nLTYtMy5tcDM="></div>

Grote en kleine teleurstellingen lijken onlosmakelijk met het leven verbonden te zijn terwijl ze zich opstapelen in je leven. Het brood dat op is bij de bakker terwijl je juist zo’n trek had, de broek die je niet meer past, de partner die geen zin heeft om te vrijen, het mislukte huwelijk, de opvoeding die je mee kreeg of die lastige karaktereigenschap van jezelf. Ongeacht of je teleurgesteld bent in jezelf, in een situatie of in anderen, we zoeken de oplossing meestal in ‘er overheen stappen’ of ‘verwerken’. Want in sommige gevallen niet of maar matig lukt. Eén van onze luisteraars vroeg ons of wij ons 3P-Slagersdochterslicht eens over dit onderwerp willen schijnen. Bij deze ;-).

Share This