Je hoort mensen er elkaar nog wel eens van beschuldigen: tunnelvisie. Degene met de tunnelvisie is – volgens Wikipedia – “onkundig, onwillig of onbekwaam om bepaalde dingen waar te nemen die binnen iemands directe belevingswereld liggen. De reikwijdte van de mentale blik op concepten en begrippen wordt beperkt tot het eigen aandachtsveld.” De Slagersdochters vinden het een interessant gegeven en durven te beweren dat iedereen tunnelvisie heeft. Ook degene die jou ervan beschuldigt het te hebben. Mijmer je met ons mee om te zien of die boute bewering waar zou kunnen zijn?

Share This