Is het je wel eens opgevallen dat we eigenlijk alles wat we meemaken, (krijgen te) horen en (menen te) zien, op onszelf betrekken? En dat daarmee een hoop gedoe begint? De Slagersdochters kijken naar dit fenomeen en filosoferen over hoe het makkelijker kan zonder de bekende trucjes als ‘iets bij de ander laten’ of ‘gelijkmatigheid betrachten’.

Share This