Veel verschillende filosofische en religieuze stromingen verwijzen naar een soort eenheid van alles. Denk bijvoorbeeld aan non-dualisme, taoïsme, boeddhisme en zelfs de bijbel. Ook in de 3 principes wordt verwezen naar een dergelijke eenheid. Sydney Banks, degene die de 3 principes ooit als zodanig heeft geformuleerd, verwees hiernaar met de term ‘de vorm en het vormloze’. In deze video onderzoeken we wat dit betekent, en hoe verhelderend een begrip van deze term kan zijn.

Share This