Het lijkt of we moeten praten over de relatie als die niet langer lijkt te ‘werken’, of we ons bezig moeten houden met het verbeteren, analyseren of er samen aan werken. Zo wordt dat ‘normaal’ ook gedaan als er problemen of wrijving ontstaan. We houden ons bezig met het probleem en proberen het op te lossen. We zoeken naar de oorzaak van de wrijving en proberen die weg te nemen. Het kan een eindeloze onderneming zijn, want in een mensenleven en in relaties gebeuren er nu eenmaal voortdurend dingen die we als problemen kunnen beschouwen en is er ook in elk moment de mogelijkheid van wrijving tussen wat je (bedacht hebt wat je) wilt en wat (je denkt dat) er zich afspeelt.

Als we als mens boos, bang of verdrietig zijn kun je er zeker van zijn dat er op dat moment een persoonlijk gedachtespoor gevolgd wordt. Meestal leidt het tot gedrag dat niet bijdraagt aan een fijne relatie. Want in een boze, bange of verdrietige bui zijn we niet helder en wijzen we al gauw een ander of een omstandigheid aan als de oorzaak van deze gevoelens. Beginnen we een gevecht, uiten we irritaties, willen we dat de ander verandert of raken we juist moedeloos. Allemaal als gevolg van het geloven van onze eigen gedachten en daarmee het vasthouden aan onze eigen concepten waarmee we de relatie, de situatie en de ander vorm hebben gegeven.

Echter, als we zien waar onze ervaring als mens vandaan komt (van binnenuit) is dat niet langer logisch meer. Dan kunnen we onze focus verleggen naar het punt waar het werkelijk om draait. Onze ‘staat van zijn’ zou je het kunnen noemen, de mate waarin we naar ons hart luisteren, zou je kunnen zeggen. Dat is de enige manier om helderheid te verkrijgen. Voorbij al die persoonlijke gedachten (ik ben ontevreden, ik ben bang, ik erger me aan, ik wil meer, ik wil liever….) ligt de stilte. Stilte waarin liefde ervaren kan worden. Niet geprojecteerd op iemand, maar gewoon liefde. Die is altijd aanwezig, die gaat nergens heen. Het is zogezegd je ‘standaardinstelling’. Net als de fabrieksinstellingen van een nieuwe telefoon, die zonder allerlei geïnstalleerde apps (jouw persoonlijke gedachten en concepten) uitstekend en snel werkt.

Van daaruit is het duidelijk welke stappen er (eventueel) genomen gaan worden. Vanuit liefde, in liefde, met liefde. En hoe dat vormkrijgt is veel minder relevant dan we denken.

Share This