We denken misschien dat we reageren op situaties, maar we reageren op onze eigen gedachten en de daaruit voortvloeiende gevoelens. Niets in deze wereld van de vorm kan bij jou naar binnen kruipen om daar een gevoel te veroorzaken. Het werkt andersom. We vertalen wat we waarnemen via ons denken en zien dan onze gedachten.

Onze reactie op de ziekte van die dierbare vriendin is gebaseerd op de overtuigingen (de gedachten!) die we hebben over de ziekte. Wat het betekent, wat de gevolgen zijn, welk lijden eraan verbonden is voor alle betrokkenen. Onze reactie op het pubergedrag van onze dochter vloeit voort uit het oordeel dat we hebben met betrekking tot haar acties en wat we denken dat de gevolgen zijn. We reageren op onze gedachten over wat mensen zullen vinden en wat het betekent voor ons als ouders en voor haar toekomst. Onze reactie op de hoogte van het saldo op onze bankrekening is 100% bepaald door wat we denken dat geld betekent, bij welk bedrag we ons veilig mogen voelen, hoeveel we verwachten dat genoeg is voor ons.

Alle ziektes, elk soort gedrag en ook geldbedragen zijn van zichzelf volkomen neutraal. Wij ervaren deze begrippen echter met tussenkomst van ons denken. En vervolgens reageren wij als gewoontedieren op de gedachten die we geloven. (Terwijl we denken dat we reageren op de ziekte, het gedrag of het saldo). Als je dit systeem ook maar een klein beetje kunnen doorzien, kan er een ruimte ontstaan. Een opening in het web van gedachten die we ooit geloofd hebben of de gedachten die we collectief geloven. Dan is er even stilte in plaats van een storm in ons hoofd. Dan is er de mogelijkheid dat we helder worden.

Foto © Rob Tol

Share This