Een term die we vaak tegenkomen als het gaat om jonge mensen die door hun vrienden worden verleid tot bepaald gedrag, maar nu ook populair met betrekking tot volwassenen. We horen dat er binnen gezinnen, families, werkomgevingen of sociale kringen wordt gepraat over bijvoorbeeld vaccineren. Waarbij een deel van zo’n groep druk uit zou oefenen op een ander deel. Interessant gegeven, vinden de Slagersdochters, en mijmeren er dus over in deze radioshow.

Share This