Er is de afgelopen tijd veel gesprek in de media over door de overheid afgekondigde Corona-maatregelen en de keuzes die daarin door de overheid en individuele mensen worden gemaakt. Wat ons daarin op valt, is de angst die een keuze lijkt op te roepen. Als het niet bij jezelf is, dan wel bij een ander. Ook in andere, niet-Covid gerelateerde situaties. Bijvoorbeeld: Als je partner ervoor kiest om er een nieuwe liefde bij te nemen, zou dat zomaar angst bij jou kunnen oproepen. Wanneer jij er voor kiest om 9 maanden in je eentje door Azië te reizen, kan dat bij diezelfde partner of je ouders voor ongerustheid zorgen. De keuze om drugs te gaan gebruiken, zorgt voor angst bij je omgeving. Grootouders maken zich ongerust over de keuze van hun kleinzoon om professioneel muzikant te worden. Kortom: we lijken bange gevoelens te krijgen van de keuze van een ander. Hoe zit dat, bezien vanuit de  3 principes? 

Share This