Op een verjaardag hoorde ik een man vertellen over een voorspoedige terugreis na zijn vakantie, waarbij hij vooral in Duitsland zo lekker kon doorrijden. Het was daar namelijk heerlijk rustig, dus in combinatie met het ontbreken van een maximumsnelheid op een groot stuk van de rit, was hij binnen de kortste keren weer thuis.

Een van de luisteraars knikte meewarig en zei: “Ja, die baustellen in Duitsland ook altijd, en de stau… Je staat meer stil dan dat je rijdt!” Zelf leek ze tevreden met haar bijdrage aan het gesprek, terwijl de man (en een deel van het bezoek) fronst. Waar kwam dat vandaan? De man sprak toch juist zo lovend over zijn tijd op de Duitse snelwegen?

Het leek wel alsof de vrouw Oost-Indisch doof was en expres deed alsof ze het verhaal niet begreep.

Alleen… Ze keek er zó serieus bij dat het mij deed vermoeden dat ze letterlijk andere woorden hoorde dan de man dacht uit te spreken. Vrijwel de tegenovergestelde woorden zelfs.

Het klinkt extreem, want doorgaans kom je misschien niet zulke complete misverstanden tegen. Maar ook in huis-tuin-en-keuken situaties ontstaan misvattingen op dezelfde manier. Mensen hebben tenslotte vak genoeg onenigheid over iets dat achteraf ‘gewoon’ een misverstand blijkt te zijn.

Ondanks het feit dat je waarschijnlijk niet dagelijks iets meemaakt dat lijkt op het bovenstaande verhaal, is het toch een mooi voorbeeld van hoe onze ervaring tot stand komt door wat we denken. Sterker nog: van hoe onze ervaring erbij valt of staat. Zonder gedachten over een situatie, persoon of voorwerp zal ‘het’ ook niet bestaan. Niet op dat moment. Niet in onze beleving.

Met andere woorden: iedereen heeft de capaciteit om net zo Oost-Indisch doof te zijn als de vrouw op de verjaardag. Het filter van onze gedachten en ons bewustzijn is zo sterk dat het letterlijk de realiteit kan veranderen waarin we leven.

Als we nog verder in deze richting kijken, betekent het dat er ook in jouw leven (en het mijne!) situaties bestaan waarin je niet hoort, ziet of gelooft wat een ander bedoelt. Misschien net als op deze verjaardag, misschien minder overduidelijk. Hoe dan ook kan het herkennen van je eigen Oost-Indische doofheid (of die van een ander) bevrijdend zijn. Alleen al vermoeden dat je misschien een beetje ‘doof’ bent op een bepaald gebied, helpt je minder door te drammen over de Duitse snelwegen van jouw leven. En dat zou wel eens heel wat ruzies, boosheid en stress kunnen voorkomen. Klinkt fijn, toch?

Share This