In ieder conflict met een medemens, hoe schijnbaar complex ook, zou je je één ding kunnen realiseren: buiten je gedachten bestaat het conflict niet. (Probeer zo’n ruzie maar eens fysiek op tafel te gooien). Ieder verschil van mening en ruzie vindt zijn oorsprong in een gedachte. Gedachten die vele vormen aan kunnen nemen.

Een gedachte van gelijk hebben, een oordeel over de ander en/of zijn acties, een mening, herinneringen aan het verleden, projecties in de toekomst. Hoe meer gedachten, hoe groter het conflict lijkt. En natuurlijk mag je die gedachten hebben, maar zie ze niet aan voor de waarheid. Net zomin als de gedachten van je ’tegenpartij’ waar zijn (dat is waarschijnlijk makkelijker te zien 🙂 ) Elke gedachte is een illusie, hoe ongelooflijk echt ze ook tot leven komen in jou.

Mocht je dit ook maar een heel klein beetje doorhebben, dan zou je direct kunnen zien dat de oplossing voor de hand ligt. Spoiler alert: een illusie hoef je niet op te lossen. Illusies hebben slechts een schijnbaar bestaan zolang jij ze in leven houdt door het geloof dat je erin hebt. Door de waarde die je eraan hecht. Door de betekenis die jij er aan geeft.

Is er dan niets te doen? Soms wel. Maar wát, dat zul je helder zien zodra je inzicht krijgt in de illusoire aard van je eigen gedachten. Sterker nog, dan heb je het al gedaan voordat je erover na kon denken.

 

Share This