Hij is een gevoelsmens. Zij analyseert het leven graag.

Hij denkt dat zijn manier van het leven beter is dan die van haar omdat emotie en gevoel het ware leven zijn. Wat je voelt is écht, dat komt vanuit je kern, meent hij. Daar naar luisteren maakt je een volwaardiger persoon, gelukkiger ook.

Zij vindt logica superieur aan gevoel omdat denken is wat ons van dieren onderscheidt – het denken heeft de mensheid gebracht waar we nu zijn. Denken zorgt in haar ogen voor oplossingen voor problemen.

Ze hebben allebei gelijk en tegelijkertijd ook allebei niet.

Ja, emotie en gevoel horen bij het leven en bij menszijn.

Ja, met denken kun je oplossingen verzinnen.

Alleen ziet hij over het hoofd dat elk gevoel dat hij ervaart, vooraf gegaan wordt door een gedachte. Zo’n gedachte komt vaak razendsnel of onbewust en wordt, voor hij het in de gaten heeft, geanimeerd door zijn bewustzijn tot een emotie of gevoel. Een emotie die of gevoel dat hij waarneemt en percipieert als écht.

Zij mist dat elk probleem dat zij herkent, slechts bestaat bij de gratie van haar gedachten. Zou zij er niks van vinden, dan zou er bij haar geen wringend of schurend gevoel ontstaan dat haar noopt tot het vinden van een oplossing.

Zij voelt net zo goed als hij, alleen legt zij haar focus op wat ze denkt en de nieuwe gedachten die daar uit voortkomen. Terwijl hij vooral let op de emoties die ontstaan uit datzelfde denken.

In werkelijkheid zijn voelen en denken twee kanten van dezelfde medaille – kan het één niet bestaan zonder het ander. Is het één dus niet beter dan of superieur. Want het komt beiden voort uit dezelfde vormloze energie waar we allemaal uit bestaan. Is zowel denken als voelen een gevolg van de werking van dezelfde drie principes (3 Principles/Three Principles): we leven (het principe Universele Levensenergie) en we beleven (het principe Universeel Bewustzijn) onze gedachten (het principe Universeel Denken).

Altijd en overal. Voor hem, voor haar, voor jou en voor mij.

Meer weten over de 3 Principles die in dit artikel genoemd worden? Lees dan het boek “Het mag ook makkelijk”. Bestellen doe je hier. 

Share This