Wie zijn werkelijke waarde kent en van daaruit leeft, kan nooit persoonlijk ver-ont-waardigd zijn door iets wat een ander doet. En nee, dit houdt niet in dat je passief van alles over je heen laat komen, maar dat je vanuit je werkelijke waarde (liefde) opstaat en spontaan handelt als dat passend en praktisch is. Verontwaardiging wordt alleen door ons kleine ikje gevoeld, maar dat is slechts een voortdurend veranderend verhaal van sowieso al weinig waarde.

Het misverstand dat we eerst verontwaardiging nodig hebben om actie te ondernemen of dat verontwaardiging überhaupt een ‘ding’ is, wordt gevoed door onze cultuur waarin we vergeten zijn dat we uiteindelijk één prachtige, essentie delen die niet op- of af te waarderen is.

Verontwaardiging houdt een mening in; liefde heeft er geen. Verontwaardiging houdt afgescheidenheid in; liefde kent het niet.

Foto © Rob Tol

Share This