“Thought creates a world and then says ‘I didn’t do it'”. We citeren hier, zoals wel vaker, kwantum-natuurkundige David Bohm, die op wetenschappelijke wijze bekeek hoe de wereld van de vorm nu eigenlijk in elkaar zit. Omdat hij, nauwgezet materie bestuderend en steeds verder inzoomend op de aller- allerkleinste deeltjes, constateerde dat er uiteindelijk uitsluitend energie overbleef die blijkbaar de basis vormt van die wereld. Eén energie die zich schijnbaar splitst, door ‘tussenkomst’ van wat wij het Denken noemen, in ontelbare dingen, waaronder jij en ik. Tijdelijke illusies.

Bohm’s bevindingen verwijzen naar exact hetzelfde mechanisme als waar wij over praten. Om die reden kon Sydney Banks ook natuurkundigen helpen met het oplossen van een ingewikkeld vraagstuk, ondanks het feit dat hij slechts tot zijn 14e op school had gezeten. Hij had in een flits hetzelfde gezien, namelijk dat alles één energie is en dat het Denken daar de illusie van de vorm uit creëert. In deze realisatie zit een ongelooflijke eenvoud. We nodigen je dan ook voortdurend uit om hiernaar te kijken. Niet analyserend, maar met openheid en nieuwsgierigheid, in stilte. Hoe komt de wereld (en daarmee jij en elke ervaring) tot stand? En in het antwoord hierop vind je alles waar we als mens naar op zoek zijn. Innerlijke rust en duurzaam geluk.

Want als je je realiseert dat de wereld uit Denken bestaat, wat en wie wil je dan veranderen? Waar verzet je je dan tegen en waar houd je aan vast? En uiteindelijk; wie ben jij dan?

Het Denken creëert een ‘ik’ en zegt dan: “die is niet goed genoeg, dus die moet veranderen”. Het Denken creëert een probleem en zegt dan: “dat moet ik oplossen”.  Het Denken creëert een ander en zegt dan:”die wil ik!” of “die moet ik niet, hoor”. Het Denken creëert een fantastisch doel en zegt dan:”dat wil ik koste wat kost bereiken!” Het Denken creëert een grens en zegt dan: “die moet vervagen, verlegd of juist verstevigd worden”. Het Denken, kortom, creëert een ervaring in Bewustzijn en zegt dan: “deze wil ik niet (kwijt), hoor”.

Kijk niet naar wat het Denken allemaal gecreëerd heeft, kijk naar hoe het letterlijk vorm gekregen heeft.

 

Share This