Omdat de metafoor van de 3 principes ‘psycho-spiritueel’ is, kan er nog wel eens verwarring over ontstaan. Dus laten we eens kijken waar die verwarring zit. Daarvoor lijkt het handig om eerst die term ‘psycho-spiritueel’ uit elkaar te trekken. Dan hebben we dus aan de ene kant het psychologische en aan de andere kant het spirituele. En laten we voor nu even doen dat die twee los staan van elkaar (wat in werkelijkheid niet zo is). Zie je ’t voor je? Goed.

Het psychologische component gaat over de werking van de menselijke ervaring. De rol van het denken en het bewustzijn. Het persoonlijke. De wereld van de vorm. Wat IS. Inzicht hierin kan al grote veranderingen teweeg brengen. In relaties, met betrekking tot werk en inkomen, in alles wat met het lichaam of de opvoeding te maken heeft. Ontzettend behulpzaam dus. Maar het is niet het hele verhaal. Sterker nog, wat mij betreft is dat ‘slechts’ de illusoire kant van de medaille. En voor wie illusie een vervelende term vindt: het is vorm. Oftewel: wat refereert aan wat al vorm gekregen heeft en via de zintuigen waargenomen kan worden.

Het spirituele component gaat over je ware natuur. Het vormloze. Het Niets. De stilte. Universele Levensenergie. Het AL. En de vorm verschijnt en verdwijnt in het vormloze zonder er ooit ‘los’ van te raken.

Het psychologische is dus eigenlijk een tijdelijk patroon in het spirituele.

Als een tornado in de atmosfeer, die bestaat uit lucht in een bepaald patroon. Als een golfstroom in de oceaan, die bestaat uit water in een bepaald patroon. Als de jaarringen in een boomstam, die bestaan uit hout in een bepaald patroon. Zo is de mens (‘ik’!) een patroon in de Universele Levensenergie, bestaand uit die energie.

Nu dit onderscheid (hopelijk) helder is, kunnen we gaan kijken waar alle ‘hoe’?-vragen over het leven ontstaan en over gaan. “Hoe zit dit? Hoe werkt dat? Hoe moet ik zus? Hoe doe je zo? Hoe kan ik…?” Eigenlijk zijn alle vragen van de mens gericht op het vinden van een oplossing voor een vraagstuk in de vorm. Al deze verwarring ontstaat omdat ervan uitgegaan wordt dat wij en de wereld uitsluitend die vorm ZIJN. En dat is niet het hele verhaal, het is dus geen ‘correct’ uitgangspunt. We denken dat we moeten weten wat we moeten doen, terwijl de werkelijke vraag gaat over wie we zijn.

De verwarring zit in de wens een tijdelijk patroon te wijzigen of op te lossen terwijl er (even) geen besef is van het grotere geheel waar het in plaatsvindt. Je vraag komt vanuit het ‘verkeerde’ niveau, want impliceert dat je een aardepakje bent in plaats van een Universele Levensenergie. Daarom is wat ons betreft de spirituele component een onontbeerlijk onderdeel van het begrip van de 3 principes. Zonder de vorm, het psychologische component, te verwaarlozen of te omzeilen.

Kom je Dieper Duiken? Kijken we samen verder. Naar jouw vragen en waar fundamentele oplossing zich bevindt.

Image by John Hain from Pixabay

Share This