Welk verhaal jou ook gepresenteerd wordt, in je eigen hoofd of door iemand van ‘buitenaf’, trap er niet in. Waar dat verhaal ook over gaat, een naar verleden, een onzekere toekomst, een mentale afwijking of welke beperking dan ook; geloof het niet. Welke verklaring er ook gegeven wordt, wetenschappelijk of anderszins; trap er niet in.

Verwar een tijdelijke realiteit, gecreëerd door Thought, niet met wat wezenlijk in ons of aan ons is.

Want met het geloof in het gepresenteerde verhaal verlies je je helderheid. Je verliest je effectiviteit, je gemoedsrust, je objectiviteit, je neutraliteit en je balans. Je verliest in deze vergissing je intrinsieke levensvreugde.

Ouders; geloof niets van hoe men (als ‘deskundige’) je kinderen labelt. Kijk niet naar gedrag en de inhoud van gedachten en gevoelens. Ga niet sturen en controleren en fixen of straffen. Blijf helder. Besef hoe de menselijke ervaring werkt voor iedereen.

Welke theorie ook gehanteerd wordt; zonder realisatie van de onderliggende principes heeft men in de psychologie, zoals William James al zei, slechts de hoop op een wetenschap. Geen wetenschap, al zijn de bedoelingen goed en sommige kijkrichtingen behulpzaam. Maar trap er niet in als men jou of je kind labelt of een afwijking vaststelt.

Geloof niets van alle verhalen over psychologische kwetsbaarheid of persoonlijk onvermogen om welzijn te ervaren. Trap er niet in. Reduceer jezelf niet (of laat je niet reduceren) tot een specifiek soort ervaring of tot je levensverhaal. Reduceer jezelf niet (of laat je niet reduceren) tot een beperkt wezen terwijl je in de kern pure Mind bent, oneindig Bewustzijn en onbegrensde Thought (potentie tot creatie).

Inzicht in of begrip van de 3 principes (wetmatigheden voor de psychologie!) doet je realiseren dat je zelf de deskundige bent met betrekking tot de aard van al je ervaringen. Je zou ook kunnen zeggen: het verwijst je letterlijk en figuurlijk naar het feit dat je de kenner van al je ervaringen bent. Altijd al geweest ook. Het doet je bovendien, en vóór alles, realiseren wat je ware (‘spirituele’) aard is. Je Thuis.

Afbeelding van Amanda Whitbeck via Pixabay

Share This