De vaatwasser die niet goed ingeruimd wordt, de opmerking van je broer, je bad hair day of de haperende laptop; je kunt je er zomaar (wel eens) druk om maken. Gemerkt of ongemerkt. Ook de ‘hè, shit’-s en je rollende ogen reactie op voorvalletjes behoren tot deze categorie drukmakers. Daar gaan we het in deze radioshow over hebben. Want daar is grote ‘winst’ te behalen als je ziet hoe de menselijke ervaring werkt! Zonder dat je overigens hoeft te werken aan je gedrag.

Share This