Ontzorgen is een echt modewoord. Het wordt gebruikt door instellingen die verpleegkundige zorg verlenen. De commercie kaapte de term voor de promotie van producten die je werk of privéleven makkelijker moeten maken. Dienstverleners claimen het als de essentie van wat ze doen. Het klinkt natuurlijk ook heel aantrekkelijk, dat je dat zorgen (maken) uit handen kunt geven. De Slagersdochters duiken in dit fenomeen.

Share This