Sydney Banks, de man die de metafoor van de 3 principes formuleerde om de menselijke ervaring te beschrijven, gebruikte in zijn lezingen wel eens de term ‘after the fact‘. The fact (het feit, het gegeven) is dan de werking van de 3 principes en alles wat daaruit vormkrijgt is ‘after the fact‘. En dat behelst dus ALLES wat kan worden waargenomen en benoemd.

Een paar dagen geleden sprak ik met een vriendin hierover en kwam er een voor ons nieuwe term op voor dat ‘after the fact‘, namelijk: oud nieuws. En hoe we maar continu dáármee bezig zijn, in plaats van te kijken naar the fact. Naar de werking van de 3 principes.

Zoals je in de krant en op Internet uitsluitend leest over wat er al plaatsgevonden heeft. Zelfs een live stream is op het moment dat je er naar kijkt in de fractie van een milliseconde dat de beelden en het geluid worden overgeseind, immers al oud nieuws. Het is niet logisch om daar nog iets mee of tegen te willen doen. Het is al gebeurd.

En zo is elk gevoel wat gevoeld wordt ook oud nieuws (want het heeft al vorm gekregen als een gevoel). Elke situatie die waargenomen wordt: oud nieuws. Elk symptoom in het aardepakje en het hele aardepakje zelf: oud nieuws. Elke gedachte (zelfs die hele frisse, nieuwe): oud nieuws. De hele wereld van de vorm: allemaal oud nieuws.

In het gesprek riepen de vriendin en ik jolig tegen elkaar: “JIJ bent al oud nieuws!” Het was voor ons beiden opnieuw een uitnodiging om niet (langer) te proberen om dat wat we oud nieuws noemden te veranderen. Om dat oude nieuws niet als schuldige of verantwoordelijke aan te wijzen. Om het niet te analyseren, ertegen te vechten of anderszins mee aan de slag te gaan.

Je angst is oud nieuws en je depressie ook. Je lijf is oud nieuws en de ruzie van zojuist ook. Elk label dat je hebt gekregen is oud nieuws en elke beschrijving van je partner of kind of buurman ook. Iedere gewoonte is oud nieuws.

Deze realisatie is essentieel voor wie échte verandering (transformatie!) wenst. Dat zit ‘m niet in het fröbelen aan of met oud nieuws, maar in het weten wat de Bron is van alle nieuws.

Share This