We zeggen wel eens dat we bij Shiftacademy en als de Slagersdochters uitsluitend misverstanden ophelderen. Ten eerste zijn dat misverstanden over de menselijke ervaring (waar die uit bestaat of vandaan komt). Ten tweede betreft dat misverstanden over wie je werkelijk bent (en dat is dus niet die ervaring). Heel eenvoudig en tegelijkertijd allesomvattend.

Wat er nu gevoeld en ervaren wordt bestaat uit gedachten in bewustzijn en komt uit één Universele Bron. En die ene Bron of Energie is wie/wat je werkelijk bent. Meer is het niet.

Ongeacht de huidige ervaring. Mooi of afschuwelijk, fijn of onprettig.

Dit kan heel makkelijk verkeerd begrepen worden. In plaats van de 3 principes te horen als een simpele uitleg, misbruiken we de metafoor soms (in alle onschuld) als nieuwe meetlat. Dan bestempelen we de ene zienswijze als ‘3P’ en de andere als ‘niet-3P’. Dan keuren we de ene ervaring af en streven we naar een betere ervaring (een ‘meer 3P’-ervaring). Dan beoordelen we onze eigen en ook andermans handelingen en reacties op het 3P gehalte. Dan kijken we eindeloos filmpjes of verslinden boeken die over de drie principes gaan in de stiekeme hoop dat onze ervaring er beter van wordt. Zo wordt het behalve een meetlat ook nog een verdienmodel.

We zijn misschien medeschuldig, met onze honderden filmpjes en podcasts, de meer dan duizend artikelen op deze site en diverse boeken uit onze pen. Maar we hopen met al deze aanvliegroutes steeds naar dezelfde eenvoud te wijzen:

Deze ervaring komt tot stand door de drie principes (de makkelijkste metafoor ooit, wat ons betreft) en jij bent, in essentie, die ervaring niet. Een kind kan de was doen. Zo blijven er van ontelbare vragen maar één of twee over:

-Waar bestaat deze ervaring uit?

-Wie ben ik?

Aan de telefoon met iemand die in dit kader nét een groot inzicht had ervaren, stapte ik enthousiast met haar pratend ongemerkt een stiltecoupé in. Toen verschillende mensen verstoord opkeken, realiseerde me ik waar ik was en beëindigde het gesprek om in stilte verder te reizen. ‘Misschien wel een goede aanwijzing’ grAppte de gesprekspartner. En dat was het.

Share This