Aan woorden valt altijd wel wat af te dingen, bij te schaven, op te merken en aan te vullen. We kunnen woorden bestuderen, analyseren, interpreteren en onthouden. Maar het hóeft niet. Zeker niet als het gaat om inzicht in de 3 principes achter de menselijke ervaring.

We kunnen ook luisteren voorbij de woorden. Het intellect even parkeren en in alle rust ‘voelen’ wat er bedoeld wordt. Luisterend naar de ’toon’, nieuwsgierig naar het woordloze waarnaar verwezen wordt. (Het intellect roept nu: ja, maar jullie zeggen toch ook dat je geen gevoelens kunt hebben zonder gedachten? 🙂 ).

Ontspan, zoom uit, val stil en laat de analyse los (ja maar, dit klinkt als een opdracht, jullie zeggen toch altijd dat er niets te doen is?).

Het intellect wil precies de juiste woorden horen. Woorden die binnen het eigen (oude!) begrip en denkkader vallen of strak in de leer zijn met betrekking tot het nieuwe paradigma. Woorden waar we een duidelijk beeld of benoembaar gevoel bij hebben. Die we kunnen plaatsen. Het liefst in een strak kader. En geen woorden uitspreken die later door andere woorden lijken te worden tegengesproken alsjeblieft, want daar raakt het brein van in de war. Daar kan het niets mee.

Maar misschien is dat juist wel wat zo nuttig is. Want als je via het brein ‘bevrijd’ zou kunnen worden, was dat allang gebeurd. Alleen; zo werkt het dus niet. Dus laat je intellect maar met rust als je leest over en luistert naar communicatie vanuit grounding in de 3 principes. Het is letterlijk een no-brainer, dit begrip.

Gelukkig WEET je dit al. Maar niet met je verstand.

Share This