Ik stond vorige week ’s middags om half vijf op een perron te wachten op de trein en stelde vast dat er ‘minder mensen dan anders om deze tijd’ waren. En tegelijkertijd met die gedachte kwam het besef dat ik dit ‘feit’ uitsluitend kon constateren omdat mijn brein kon vergelijken met een ervaring in het verleden. Mijn verhalenlievende verstand kon er aan toevoegen dat dit ‘natuurlijk door de Corona pandemie en de daarbij behorende maatregelen’ kwam. Mijn betekenisverslaafde denkvermogen wist dit gegeven direct te duiden in een context van economie, belangen van verschillende bevolkingsgroepen en ontwrichting van een samenleving. Mijn toekomstvoorspellende intellect zou er een hele reeks gevolgen aan weten te koppelen. Het conceptuele denken had een beeld van het woord ‘pandemie’ en de begrippen ‘virus’ en ‘ziekte’. En als je mijn hersens even de tijd had gegeven zouden er moeiteloos maatstaven, cijferreeksen, kansberekeningen met percentages en andere inschattingen geproduceerd kunnen worden. Ik kan dat. Zo ben ik getraind. Dat heb ik geleerd. En er is niets mis mee.

Maar na het woord ‘vergelijken’ werd het ineens stil. En viel in dat ene, eindeloze moment het verleden weg. Werd er geen verhaal verzonnen of betekenis gegeven. De duiding bleef achterwege, de kennis werd niet tevoorschijn gehaald, het conceptuele denken bleef stil en de toekomst doemde niet op. Het (be)rekenen bleef uit. Wat overbleef, was staan en kijken. Als een alien die als waarnemer naar station Amersfoort was gestuurd en geen idee had waar ‘ie naar stond te staren. In welke wereld hij zich bevond en wat er gaande was. Zonder de aanwezigheid of mogelijkheid van vergelijk, verhaal, betekenis, voorspelling, concept en berekening was het een perfect wonder. Wezens, staan, een platform, een vervoermiddel.

De realisatie dat deze wereld uitsluitend en alleen bestaat bij de gratie van denkbewegingen in het bewustzijn groeide. En de stille ruimte (Mind) daarachter bleek oneindig groot(s).

Denk jij dat je weet of moet weten wat er allemaal gaande is, of kom je (af en toe?) als een alien opdagen in dit moment?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Share This